Буџет‎ > ‎

Буџет општине Смедеревска Паланка за 2012.

Законом о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010), чланом 42. став 4. предвиђено је да орган Управе надлежан за финансије, нацрт буџета доставља извршном органу и упознаје грађане са  истим.

 Нацрт буџета за 2012.годину је урађен према планираним и извршеним приходима и расходима за 2011.годину увећан за приходе који се пројектују на основу измена и допуна Закона о финансирању локалне самоуправе и макроекономских показатеља објављених на сајту Министарства финансија.
Детаље и Нацрт Одлуке о буџету Општине Смед.Паланка за 2012. погледати овде.

Embed gadget


Embed gadget


Comments