Попис 2011.

Шта је попис?

Попис становништва, домаћинстава и станова представља организовано прикупљање података о становништву једне земље и  најважнији статистички извор појединачних статистичких података.

Попис је, такође, најскупље, најкомплексније и најпопуларније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света.

Поред основог питања „Колико нас је?“, пописом се обезбеђује одговор на питање „Ко смо?“, у релацијама старости, пола, образовања, активности, занимања и осталих обележја, као и одговор на питање „Где и како живимо?“, у светлу информација о врсти стана, опремљености стана основним инсталацијама воде, струје итд. Одговори на ова питања дају нумерички оквир популације, што је основ ефикасног планирања, развоја економске, социјалне, популационе, аграрне и друге политике, али и административних активности и научног истраживања.

Спровођење пописа

Спровођење пописа становништва, домаћинстава и станова подељено је у шест фаза:

  • Припреме за спровођење пописа;
  • Пописивање;
  • Обрада података;
  • Формирање базе података;
  • Дисеминација података, и
  • Анализа резултата пописа.

Наведене фазе рада базирају се на искуствима из претходних пописа, с тим што Попис 2011. подразумева њихово унапређење у односу на претходни.

Корисни линкови