Социјални профил општине Смедеревска Паланка

Општи подаци за општину (пресек на годишњем нивоу (јануар 2011.))
Са линка http://www.minrzs.gov.rs/cms/sr/pocetna/293

Социјални профил општине Смедеревска Паланка


Comments